Vữa xây chuyên dụng

Thông tin chính sản phẩm:

  • Tên sản phẩm: Vữa xây chuyên dụng
  • Vữa xây chuyên dụng là loại vữa khô được trộn sẵn và đóng bao thuận tiện cho viêc sử dụng. với độ kết dính cao nên việc sử dụng vữa xây chuyên dụng để xây gạch bê tông nhẹ rất tiết kiệm

Càn Thanh cung cấp loại vữa xây chuyên dụng EBT 104.

Xem Thông số kỹ thuật của vữa xây chuyên dụng EBT 104 tại đây

Vữa xây chuyên dụng

Vữa xây chuyên dụng

Hotline: 0967 213 312