Vữa tô chuyên dụng

Thông tin chính sản phẩm:

  • Tên sản phẩm: Vữa tô chuyên dụng
  • Vữa tô chuyên dụng là loại vữa tô được trộn khô sẵn và đóng bao, chỉ cần trộn nước theo tỷ lệ ghi trên bao bì và sử dụng. Có nhiều loại vữa tô phù hợp với những yêu cầu của khách hàng.

Vữa tô chuyên dụng

Các loại vữa tô chuyên dụng: EBP-202, EBS-302, EBS-301

Xem Bảng thông số kỹ thuật các loại vữa tô chuyên dụng tại đây

Hotline: 0967 213 312