Vữa lót trung gian

Thông tin chính sản phẩm:

  • Tên sản phẩm: Vữa lót trung gian
  • Vữa lót trung gian sử dụng để khắc phục hiện tượng không tương thích khi tô vữa xi măng cát thông thường trực tiếp lên bề mặt gạch bê tông nhẹ.
Vữa lót trung gian

Vữa lót trung gian

Càn Thanh hiện đang cung cấp dòng Vữa lót trung gian EBH – 401. Vu lòng xem thông số chi tiết sản phẩm tại đây

Hotline: 0967 213 312