0973 881 882

Tin tức mới
Chưa có tin tức nào

Bê tông nhẹ tổng quan

Xem sản phẩm theo :
Báo giá gạch bê tông nhẹ iCONCRETE | KAN VIETNAM

Báo giá gạch bê tông nhẹ iCONCRETE | KAN VIETNAM

iCONCRETE: Sản phẩm bê tông nhẹ của KÄN VIETNAM: gạch siêu nhẹ, tấm panel siêu nhẹ, tiêu chuẩn TCVN 316:2004; TCVN 7959:2011 & ISO 9001: 2008.
Báo giá vữa xây, vữa tô gạch bê tông nhẹ

Báo giá vữa xây, vữa tô gạch bê tông nhẹ

Sản phẩm phụ phục vụ thi công gạch nhẹ không nung: vữa xây gạch nhẹ, bát neo, bay xây chuyên dùng, hoá chất ...  
Báo giá Tấm Panel bê tông nhẹ iCONCRETE | KAN VIETNAM

Báo giá Tấm Panel bê tông nhẹ iCONCRETE | KAN VIETNAM

iCONCRETE: Sản phẩm bê tông nhẹ của KÄN VIETNAM: gạch siêu nhẹ, tấm panel siêu nhẹ, tiêu chuẩn TCVN 316:2004; TCVN 7959:2011 & ISO 9001: 2008.
Thông số kỹ thuật cơ bản của bê tông nhẹ

Thông số kỹ thuật cơ bản của bê tông nhẹ

KÄN VIETNAM: SX, cung cấp, xuất khẩu các sản phẩm bê tông nhẹ: gạch nhẹ & panel nhẹ